Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Povinnosti včelaře, formuláře

  • Znát a dodržovat Zákon o veterinární péči
  • Řídit se nařízeními Krajské veterinární správy
  • Postupovat dle Metodiky kontroly zdraví zvířat - vybraná ustanovení pro včely
  • Při podezření na některé ze závažných infekčních onemocnění toto ihned nahlásit výboru spolku a pověřenému pracovníkovi KVS
  • Veškeré přesuny včelstev mimo katastr obce doložit výboru spolku kopií dokladu o zdravotním stavu včelstev
  • Veškeré směsné vzorky zimní měli odevzdat dle pokynů výboru spolku
  • Včas podat hlášení na ČMSCH o počtu včelstev chovaných k 1. září příslušného roku. Hlášení je nezbytné podat nejpozději do 15. září
  • Sledovat denní spady roztočů, při zjištění nadlimitního počtu ihned aplikovat léčivo
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky